TN DC
TN DC Potrebujem dobrovoľníkaPodporte nás

Čomu sa venujeme

Ako novovznikajúce dobrovoľnícke centrum sa aktuálne snažíme dostať do povedomia ľudí a širšej verejnosti v Trenčíne a Trenčianskom kraji. Informujeme a vykonávame činnosti v prospech ľudí, organizácií i mesta. Ako správne dobrovoľnícke centrum naplňujeme i my jeho základné a najdôležitejšie funkcie:
  • Informujeme o dobrovoľníctve ako prospešnej a dôležitej súčasti našej spoločnosti a prostredia, v ktorom žijeme
  • Spájame záujemcov o dobrovoľnícke aktivity
  • Prezentujeme sa na verejnosti i na školách
  • Vyhľadáme ponuky a ponuky vyhľadávajú nás
  • Spájame ľudí a organizácie
  • Prepájame organizácie a dobrovoľníkov i kvôli výmene skúseností
  • Zapájame všetkých, ktorí majú záujem o dobré a prospešné veci v meste Trenčín a celom jeho kraji
  • Kontaktujeme a informujeme organizácie o možnosti zapojiť sa do projektov
  • Spravujeme databázu poskytovateľov i príjemcov dobrovoľníckej pomoci, čiže dobrovoľníkov a organizácie
  • Budujeme dobrovoľnícky systém v Trenčianskom regióne, systém oceňovania a motivovania dobrovoľníkov

Dokumenty na stiahnutie

Tu nájdete potrebné formuláre, príručky a informačné materiály, ktoré vám pomôžu orientovať sa vo svete dobrovoľníctva. 
Táto webová stránka je financovaná z dotácie Nadačného fondu KAUFLAND a s podporou TeCeM-ko - Trenčianske centrum mládeže o. z.
tndobrovolnickecentrum@gmail.com
Facebook
@2024 Všetky práva vyhradené - Trenčianské dobrovoľnícke centrum